Recente blogs

Vellen van bomen

Hiervoor dient er het nodige voorbereidings- en denkwerk te gebeuren en een goede planning en professionele aanpak te gebeuren voor en tijdens de werken.